Konstantijn Roelandt

Mijn contactgegevens :
adres:
Dorpsstraat 91 - 2221 Heist-op-den-Berg
Recollettenlei 9 - 9000 Gent
tel. :
+32 (0)15 22 21 16 (Heist o/d Berg) +32 (0)9 233 63 83 (Gent)
e-mail :
Header konstantijn

Profiel

Konstantijn Roelandt is vennoot en stichter van Lawstone.

Hij specialiseerde zich van bij het begin van zijn loopbaan in diverse takken van het publiek recht, waaronder ruimtelijke ordening & stedenbouw, het onteigeningsrecht, milieurecht, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS) en het ambtenarenrecht. 

De grote verwevenheid tussen het publiek recht en het vastgoed- en bouwrecht maakte Konstantijn Roelandt doorheen de jaren ook bijzonder vertrouwd met deze laatste materies.

 Zijn dienstverlening als advocaat omvat specifiek:

 • Procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State en het Grondwettelijk Hof
 • Procedures voor Burgerlijke en Correctionele Rechtbanken (bouw- en milieumisdrijven)
 • Administratieve beroepen (Deputatie)
 • Adviesverlening

Konstantijn Roelandt kan onder meer volgende referenties voorleggen: 

 • Licentiaat in de Rechten - Vrije Universiteit Brussel
 • Erkend als 'specialist' ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht, milieurecht en aanbestedingsrecht (overheidsopdrachten) aan de Balie te Brussel 
 • In de Legal 500 van de Belgische advocatenkantoren (Editie 2004) uitdrukkelijk vermeld als specialist "Planning and Zoning, Environmental Law"
 • Houder van een aanvullend diploma 'Degree Public Procurement' (Overheidsopdrachten) aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen), behaald met grote onderscheiding
 • Lid van het Forum Milieuadvocaten
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (T.O.O.)

Publicaties & presentaties

Publicaties

 • Conventionele erfdienstbaarheden : gevaarlijke 'show-stoppers' in het stedenbouwrecht (Vred. Veurne-Nieuwpoort 31 januari 2012, Gent 11 juni 2010 en Brussel 3 november 2009, T.O.O. (Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid), 2014, nr. 1, 135-137
 • Grond- en pandendecreet loopt zware averij op (GwH nrs. 144/2013 en 145/2013, 7 november 2013), T.O.O., 2013, nr. 4, 485-489
 • Planologische neutraliteit : landbouwers de klos?, T.O.O., 2013, nr. 3, 305-310
 • Shit happens' in Herk-de-Stad (Rb. Hasselt, Kort ged. 12 februari 2013), T.O.O., nr. 2, 2013, 222-224
 • Door de (kerst)bomen het bos niet meer zien (Gent 1 december 2011 en Cassatie 4 september 2012), T.O.O., 2013, nr. 1, 108-109
 • Zelfrealisatie van bedrijventerreinen: een doorn in het oog van de overheid…T.O.O., 2012, nr. 4, 214-231
 • Verjaring van stedenbouwmisdrijven: een zoektocht naar rechtszekerheid, T.M.E.R. (Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht), 2004, 307-312

Presentaties

 • Overheidsopdrachten en rechtsbescherming Seminarie in de zaal Montil, Affligem, mei 2008
 • Overheidsopdrachten en milieurecht, naar aanleiding van het seminarie Overheidsopdrachten: een praktijkgerichte update, Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden, 13 november 2003

Contactgegevens

adres :
Dorpsstraat 91 - 2221 Heist-op-den-Berg
Recollettenlei 9 - 9000 Gent
tel. :
+32 (0)15 22 21 16 (Heist o/d Berg)
+32 (0)9 233 63 83 (Gent)
e-mail :
k.roelandt@lawstone.be