Konstantijn Roelandt

Mijn contactgegevens :
adres:
Dorpsstraat 91 - 2221 Heist-op-den-Berg
Recollettenlei 9 - 9000 Gent
tel. :
+32 (0)15 22 21 16 (Heist o/d Berg) +32 (0)9 233 63 83 (Gent)
e-mail :
Header konstantijn

Profiel

Konstantijn Roelandt is vennoot en stichter van Lawstone.

Hij specialiseerde zich van bij het begin van zijn loopbaan in diverse takken van het publiek recht, waaronder ruimtelijke ordening & stedenbouw, het onteigeningsrecht, milieurecht, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS) en het ambtenarenrecht. 

De grote verwevenheid tussen het publiek recht en het vastgoed- en bouwrecht maakte Konstantijn Roelandt doorheen de jaren ook bijzonder vertrouwd met deze laatste materies.

 Zijn dienstverlening als advocaat omvat specifiek:

 • Procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State en het Grondwettelijk Hof
 • Procedures voor Burgerlijke en Correctionele Rechtbanken (bouw- en milieumisdrijven)
 • Administratieve beroepen (Deputatie)
 • Adviesverlening

Konstantijn Roelandt kan onder meer volgende referenties voorleggen: 

 • Licentiaat in de Rechten - Vrije Universiteit Brussel
 • Erkend als 'specialist' ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht, milieurecht en aanbestedingsrecht (overheidsopdrachten) aan de Balie te Brussel 
 • In de Legal 500 van de Belgische advocatenkantoren (Editie 2004) uitdrukkelijk vermeld als specialist "Planning and Zoning, Environmental Law"
 • Houder van een aanvullend diploma 'Degree Public Procurement' (Overheidsopdrachten) aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen), behaald met grote onderscheiding
 • Lid van het Forum Milieuadvocaten
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (T.O.O.)

Publicaties & presentaties

Publicaties

 • ‘Schadevergoeding tot herstel in een omgevingsrechtelijke context’, noot onder RvS 30 januari 2020, nr. 246.895, vzw Aktiekommitee Red de Voorkempen en RvS 20 februari 2020, nr. 247.084, Meurant, STORM, 2020, nr. 2.
 • ‘Schadevergoeding tot herstel in een omgevingsrechtelijke context’, noot onder RvS 30 januari 2020, nr. 246.895, vzw Aktiekommitee Red de Voorkempen en RvS 20 februari 2020, nr. 247.084, Meurent, STORM, 2020, nr. 2.
 • K. ROELANDT en M. VAN DYCK, ‘Onwettige adviezen kunnen aanleiding geven tot overheidsaansprakelijkheid’, noot onder Rb. Leuven 20 augustus 2019, STORM, 2020, nr. 1.
 • ‘RvVb verklaart gemeentelijke 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' van Rijkevorsel onwettig’ noot onder RvVb 16 april 2019, nr. A/1819/0879, STORM, 2019, nr. 4.
 • ‘Zorgeloos ruimtelijk rendement geen evidentie op vergunningenniveau’ noot onder RvVb 2 juli 2019, nr. A/1819/1178, RvVb 9 juli 2019, nr. S/1819/1185, RvVb 23 juli 2019, nr. A/1819/1225 en RvVb 6 augustus 2019, nr. A/1819/1277, STORM, 2019, nr. 3, 22. Redactie, ‘Het vermoeden van vergunning op lemen voeten’ noot onder Cass. 2 oktober 2018, P.18.0770.N/1, EHRM 13 maart 2018, Cass. 1 april 2008, P.07.1829.N/1, Antwerpen 14 november 2007 en Rb. Hasselt 30 mei 2006, STORM, 2019, nr. 2, 13.
 • ‘Onwettige aanplakking vind geen genade bij de RvVb’ noot RvVb 20 juni 2017, nr. A/1617/0958 en RvVb 22 augustus 2017, nr. A/1617/1120, T.O.O., 2018, nr. 2, 239-241. Redactie, ’Wetens en willens. Het vaak vergeten morele element van een stedenbouwkundig misdrijf’ noot onder Rb. Antwerpen 20 december 2010, T.O.O., 2017, nr. 4, 535-536.
 • ‘Verkoop van vastgoed : het ‘e-mail arrest’ noot onder Antwerpen 19 december 2016, T.O.O., 2017, nr. 2, 204-206.
 • ‘Dodenweg alsnog in snel tempo van de baan?’ noot onder Vred. Zottegem- Herzele 7 november 2016, T.O.O., 2017, nr. 1, 135-136.
 • ‘GSI haalt bakzeil in procedure tegen binnenschip-restaurant’ noot onder Rb. Brugge 1 februari 2012 en Gent 11 september 2015, T.O.O., 2016, nr. 4, 610-611.
 • ‘Te veel (onteigenings)druk op de ketel’ noot onder Brussel 26 mei 2005, T.O.O., 2016, nr. 3, 463-464.
 • ‘UDN geen geschikt wapen in procedurecarrousel(s)’ noot onder RvS 24 november 2015, nr. 233.006, T.O.O., 2016, nr. 2, 324-325.
 • ‘De verzaking aan een verkavelingsvergunning : ook procedureel een buitenbeentje noot onder RvS 4 maart 2013 nr. 222.712, RvVb 24 februari 2015 nr. A/2015/0079, T.O.O., 2016, nr. 1, 145-147.
 • ‘Intercommunales en planbaten’, T.O.O., 2015, nr. 3, 345-348.
 • ‘Rechtsbescherming inzake MER-screening is Europese ‘must’’, noot onder HvJ 16 april 2015, C-570/13, T.O.O., nr. 2, 2015, 362-363.
 • ‘Verkopen zonder bodemattest : risky (immo-)business’ noot onder Rb. Antwerpen 11 februari 2011, Antwerpen 4 februari 2013, Rb. Dendermonde 29 maart 2013, T.O.O., 2015, nr. 2, 259-261.
 • ‘De ‘oprot’-milieuvergunning’, noot onder RvS 29 maart 2012, nr. 218.726, nv Lukoil Belgium, T.O.O., 2014, nr. 3, 558-559.
 • Conventionele erfdienstbaarheden : gevaarlijke 'show-stoppers' in het stedenbouwrecht (Vred. Veurne-Nieuwpoort 31 januari 2012, Gent 11 juni 2010 en Brussel 3 november 2009, T.O.O. (Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid), 2014, nr. 1, 135-137
 • Grond- en pandendecreet loopt zware averij op (GwH nrs. 144/2013 en 145/2013, 7 november 2013), T.O.O., 2013, nr. 4, 485-489
 • Planologische neutraliteit : landbouwers de klos?, T.O.O., 2013, nr. 3, 305-310
 • Shit happens' in Herk-de-Stad (Rb. Hasselt, Kort ged. 12 februari 2013), T.O.O., nr. 2, 2013, 222-224
 • Door de (kerst)bomen het bos niet meer zien (Gent 1 december 2011 en Cassatie 4 september 2012), T.O.O., 2013, nr. 1, 108-109
 • Zelfrealisatie van bedrijventerreinen: een doorn in het oog van de overheid…T.O.O., 2012, nr. 4, 214-231
 • Verjaring van stedenbouwmisdrijven: een zoektocht naar rechtszekerheid, T.M.E.R. (Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht), 2004, 307-312

Presentaties

 • Overheidsopdrachten en rechtsbescherming Seminarie in de zaal Montil, Affligem, mei 2008
 • Overheidsopdrachten en milieurecht, naar aanleiding van het seminarie Overheidsopdrachten: een praktijkgerichte update, Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden, 13 november 2003

Contactgegevens

adres :
Dorpsstraat 91 - 2221 Heist-op-den-Berg
Recollettenlei 9 - 9000 Gent
tel. :
+32 (0)15 22 21 16 (Heist o/d Berg)
+32 (0)9 233 63 83 (Gent)
e-mail :
k.roelandt@lawstone.be