Jens Joossens

Mijn contactgegevens :
adres:
Koninklijkelaan 16/000
2600 Antwerpen
tel. :
+32 (0)15 22 21 16
e-mail :

Jens Joossens behaalde in 2004 zijn licentiaatsdiploma Politieke Wetenschapen, specialisatie
Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Vanaf het begin van zijn loopbaan tot september 2013 was Jens Joossens werkzaam als Manager
Belangenbehartiging en Pers bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen.

In oktober 2013 vervoegde Jens Joossens een toonaangevend nichekantoor waar hij als juridisch
medewerker het departement Ruimtelijke Ordening ondersteunde.

In 2014 studeerde Jens Joossens met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije
Universiteit Brussel. Hij spitste zich tijdens zijn studies tevens toe op ruimtelijke ordening wat blijkt uit de onderwerpskeuze voor zijn masterproef, zijnde "Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven".

In oktober 2014 startte Jens Joossens in de advocatuur. Hij legt zich vooral toe op dossiers
betreffende erfdienstbaarheden, buurtwegen, zonevreemdheid en onroerend erfgoed.

Daarnaast staat Jens in voor de handhavingsdossiers ruimtelijke ordening/omgevingsrecht, ten dien einde behaalde hij het getuigschrift bijzondere opleiding 'cassatieprocedure in strafzaken'.

Sinds 2020 doceert Jens Joossens het vak “Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Milieurecht” aan de derdejaarsstudenten vastgoedmakelaars bij Syntra.

Daarnaast is Jens substituut-bondsprocureur bij het Nationaal Bondsparket van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond.

Vanaf 1 maart 2023 versterkt Jens het team bij Lawstone advocaten.