Konstantijn Roelandt

Mijn contactgegevens :
adres:
Dorpsstraat 91 - 2221 Heist-op-den-Berg
Recollettenlei 9 - 9000 Gent
tel. :
+32 (0)15 22 21 16 (Heist o/d Berg) +32 (0)9 233 63 83 (Gent)
e-mail :

Konstantijn Roelandt is vennoot en stichter van Lawstone.

Hij specialiseerde zich van bij het begin van zijn loopbaan in diverse takken van het publiek recht, waaronder ruimtelijke ordening & stedenbouw, het onteigeningsrecht, milieurecht, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS) en het ambtenarenrecht. 

De grote verwevenheid tussen het publiek recht en het vastgoed- en bouwrecht maakte Konstantijn Roelandt doorheen de jaren ook bijzonder vertrouwd met deze laatste materies.

toon meer