Vastgoedrecht, bouwrecht en aannemingsrecht

Lawstone geeft advies en verleent bijstand aan ondernemingen en particulieren in het kader van bouwprojecten, vastgoedtransacties en vastgoedontwikkeling.

De diverse actoren van het bouw- en vastgoedgebeuren kunnen dan ook bij ons terecht, zoals bouwheren, hoofd-, onder- en nevenaannemers, architecten en studiebureaus, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, (mede-)eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars, syndici, verzekeraars, ...

Wij bieden u graag concrete en oplossingsgerichte bijstand bij onder meer:       

 • Bouwcontracten: opstellen en onderhandelen van hoofd- en onderaannemingsovereenkomsten, pilootaanneming, architecten- en studieovereenkomsten, co√∂rdinatie en interfaces tussen de diverse bouwpartijen 
 • Vastgoedprojecten: ontwikkeling, vermarkting en exploitatie van vastgoed, koop op plan, Wet Breyne, projectstructuren tussen grondeigenaar en aannemer-bouwheer 
 • Zorgvastgoed: de juridische aspecten van het ontwikkelen van en investeren in woonzorgcentra, assistentiewoningen, ...
 • Vastgoedtransacties: opstellen en reviseren van contractuele documenten met betrekking tot koop-verkoop, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, ...  
 • Erfdienstbaarheden, gemene muur, lichten en zichten, afpaling, ...
 • Mede-eigendom en appartementsrecht: de wisselwerking en spanningsvelden tussen de vereniging van mede-eigenaars, syndicus, mede-eigenaars, private en gemeenschappelijke delen
 • Huur: woninghuur, handelshuur, bezetting ter bede, ...
 • Due diligence bij vastgoedtransacties
 • Onteigening: het doorlopen van de volledige administratieve procedure tot het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure, zowel vanuit het oogpunt van de onteigende als de onteigenaar
 • Aansprakelijkheid: bouw- en vastgoedprojecten kunnen voor de verschillende actoren diverse en verstrekkende  aansprakelijkheden met zich meebrengen: aansprakelijkheid van aannemer, architect, promotor, contractuele aansprakelijkheid, voor verborgen gebreken en tienjarige aansprakelijkheid
 • Geschillen met derden die ontstaan bij bouw- en vastgoedprojecten zoals problemen van burenhinder, beschadiging van kabels leidingen
 • Geschillenbeslechting: bijstand en advisering in het kader van gerechtelijke procedures, expertises, arbitrage en bemiddeling naar aanleiding van bouw- en vastgoedprojecten